09134555170
info@yazdnami.com

لذت یادگیری و آموزش ...

اموزشگاه علمی نامی یک فضای آموزشی با تجهیزات کامل برای تشکیل کلاس های حضوری و غیرحضوری با برد هوشمند است که به اساتید کمک می کند دوره های تدریس خصوصی و گروهی خود را بدون هیچ گونه نقصی ایجاد و منتشر کنند تا دانش آموزان مطالب را به ساده ترین روش ممکن یاد بگیرند.

19

مربیان ماهر

یادگیری را از مربیان مجرب شروع کنید.

78

دانش آموزان راضی

در کلاس های ما ثبت نام کرده و مهارت های آنها را ارتقاء داد.

0

کلاسهای زنده

مهارت های خود را با استفاده از جریان زنده دانش ارتقا دهید.

5

دوره های ویدئویی

بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی یاد بگیرید.

جدیدترین کلاسها

#کلاسهای اخیراً منتشر شده

مشاهده همه

مربیان

#از مربیان مجرب و ماهر بیاموزید

همه مربیان